Nhằm đào tạo trình độ quốc tế cho lực lượng trẻ của bộ môn bắn súng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn bắn súng Việt Nam cử các huấn luyện viên và vận động viên tham dự trại tập huấn kỹ thuật súng trường tại Indonesia.

Đây là chương trình tập huấn kỹ thuật quốc tế lần đầu tiên do Liên đoàn Bắn súng Châu Á và Liên đoàn Bắn súng Indonesia phối hợp tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng 8 năm 2019. Đội Thành phố Hồ Chí Minh gồm huấn luyện viên Hồ Thái Tâm cùng 2 vận động viên Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Hà Tuấn Ngọc tham gia tập huấn .

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, các huấn luyện viên và vận động viên sẽ kết nối cùng đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch bắn súng Đông Nam Á từ ngày 19 đến 27 tháng 8 tại Jakarta, Indonesia.