Sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, Bắn súng Việt Nam sẽ trở lại với Giải Cúp Bắn súng quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 20 đến 30 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Các xạ thủ sẽ tham gia tranh tài ở 17 nội dung cá nhân và 20 nội dung đồng đội ở các nội dung:

 • 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 • 10m Súng ngắn hơi nam
 • 10m Súng ngắn hơi nữ
 • 10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 • 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 • 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 • 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 • 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 • 10m Súng trường hơi nam
 • 10m Súng trường hơi nữ
 • 25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 • 25m Súng ngắn ổ quay nam
 • 25m Súng ngắn thể thao nam
 • 25m Súng ngắn thể thao nữ
 • 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 • 50m Súng ngắn nam
 • 50m Súng trường 3 tư thế nam
 • 50m Súng trường 3 tư thế nữ
 • 50m Súng trường nằm nam
 • 50m Súng trường nằm nữ
 • 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 • 10m Súng ngắn hơi nam
 • 10m Súng ngắn hơi nữ
 • 10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 • 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 • 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam

Dưới đây là chi tiết điều lệ giải đã ban hành trước đây (ghi chú: thời gian thay đổi từ 20 đến 30 tháng 6 năm 2020).

dieule cupbsqg1

dieule cupbsqg1

dieule cupbsqg1

dieule cupbsqg1