Liên hệ

Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ:
02 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Ho Chi Minh
71007
Việt Nam

Các liên kết

Hồ sơ

Thông tin khác

Thông tin khác:

Trụ sở Văn phòng Liên đoàn được đặt tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.