Tổng cục Thể dục thể thao vừa có Văn bản số 138/TCTDTT-TTTTCI, ủy nhiệm cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức giải Bắn súng trong hệ thống giải quốc gia năm 2019.

Căn cứ đề xuất của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội về việc tổ chức các giải thi đấu thành tích cao năm 2019, Tổng cục Thể dục thể thao giao cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức giải Bắn súng trong hệ thống quốc gia, gồm:

Giải Cúp Bắn súng quốc gia từ ngày 01 - 10/5/2019; Giải Vô địch Bắn súng trẻ toàn quốc từ ngày 20 -30/6/2019; Giải Tay súng xuất sắc quốc gia từ ngày 20 – 30/7/2019; Giải Vô địch Bắn súng quốc gia từ ngày 01 -10/10/2019.

Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lập kế hoạch, báo cáo chuẩn bị công tác tổ chức giải. Đồng thời, đề xuất danh sách thành phần Ban tổ chức giải.

Trước đó, Tổng cục Thể dục thể thao cũng có Văn bản số 131/TCTTDTT-TTTTCI ủy nhiệm giao Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019.

Theo đó, giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 01 -10/4/2019. Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giải thành công; đồng thời đề xuất danh sách thành phần Ban Tổ chức (05 người) gửi về bộ môn Bắn cung, Vụ Thể thao thành tích cao I trước ngày 22/2/2019.

Lan Anh