Colors: Purple Color

Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các vận động viên môn bắn súng, các cá nhân đam mê môn bắn súng và các tổ chức có hoạt động liên quan đến bộ môn bắn súng thể thao được thành lập theo Quyết định số 1732 ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.