Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1732 ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2019 – 2024) được Đại hội Đại biểu bầu ra vào ngày 17/7/2019.

BAN CHẤP HÀNH

Trần Văn Tâm
Trần Văn TâmChủ tịch
Huỳnh Phương Loan
Huỳnh Phương LoanPhó Chủ tịch & Tổng Thư ký
Lê Hải Vũ
Lê Hải VũPhó Chủ tịch
Lương Hoàng Hà
Lương Hoàng HàPhó Chủ tịch
Tăng Bá Lễ
Tăng Bá LễPhó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy TrangỦy viên Ban Chấp hành
Huỳnh Ngô Đồng
Huỳnh Ngô ĐồngỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Ngọc Hải
Nguyễn Ngọc HảiỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn HoàngỦy viên Ban Chấp hành
Võ Minh Hoàng
Võ Minh HoàngỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt HùngỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng NamỦy viên Ban Chấp hành
Phạm Minh Đức
Phạm Minh ĐứcỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Ngọc Quyến
Nguyễn Ngọc QuyếnỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hải Sơn
Nguyễn Hải SơnỦy viên Ban Chấp hành
Hồ Thái Tâm
Hồ Thái TâmỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh TuấnỦy viên Ban Chấp hành
Phan Châu Tuấn
Phan Châu TuấnỦy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Hữu Chinh
Nguyễn Hữu ChinhỦy viên Ban Chấp hành
Lê Trọng Duẩn
Lê Trọng DuẩnỦy viên Ban Chấp hành

BAN KIỂM TRA

Võ Minh Thanh
Võ Minh ThanhTrưởng Ban Kiểm tra
Dương Hồng Quỳnh Chi
Dương Hồng Quỳnh ChiỦy viên Ban Kiểm tra
Chánh Văn phòng Liên đoàn
Đinh Thị Xuê
Đinh Thị XuêỦy viên Ban Kiểm tra