Tập huấn đội tuyển trẻ quốc gia năm 2019

Thực hiện theo Quyết định số 1780 và 1783 của Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã cử vận động viên môn Bắn súng tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2019.

Tập huấn đội tuyển trẻ quốc gia năm 2019

- Vận động viên Nguyễn Tiến Đức Trung tập huấn đội tuyển Bắn súng trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.
- Huấn luyện viên Phạm Chí Kiên và vận động viên Vi Đăng Quang tập huấn đội tuyển Bắn súng trẻ quốc gia tại Trường Đại học từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.