Đội tuyển bắn đĩa bay Thành phố Hồ Chí Minh

Trong 6 năm trở lại đây, TP.HCM đang có những bước đi đúng đắn trong việc phát triển môn thể thao này khi từ một địa phương không được nhắc đến tại giải quốc gia, giờ đây, TP.HCM đang thể hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Đội tuyển bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh

Để có được bước tiến mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy, bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra kế hoạch, lộ trình cụ thể, đầu tư bài bản có trọng tâm và đặc biệt là công tác đào tạo, tuyển sinh các VĐV trẻ là những yếu tố quan trọng để bắn súng TP.HCM thu được thành công ban đầu và hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.