Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 - Môn Bắn súng

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) được tổ chức vào tháng 5 năm 2022 sau gần một năm trì hoãn vì dại dịch COVID-19.

Bắn súng là một trong 40 môn thể thao trong chương trình SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội) từ ngày 14/5 đến 23/5/2022 gồm 20 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ , Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Hỗn hợp chia ra các thể loại Súng trường tự chọn 3 tư thế, Súng trường hơi, Súng ngắn hơi, Súng ngắn bắn nhanh, Súng ngắn thể thao, Súng ngắn tiêu chuẩn , Súng ngắn bắn chậm, Súng trường hơi di động tiêu chuẩn, Súng trường hơi di động tiêu chuẩn, Súng trường đồng đội phối hợp, Súng ngắn đồng đội phối hợp và Đĩa bay.

Các bạn có thể tải và xem bản điều lệ chi tiết tại --> seagames31-shooting-handbook-vietnamese.pdf
Download EnglishTechnical handbook here -->  seagames31-shooting-handbook-english.pdf

Lịch thi đấu chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 16/05/2022 đến 22/05/2022. Cụ thể như sau:

Ngày Giờ Nội dung Chung kết Trao thưởng
14/05   Đón tiếp các đoàn    
15/05 09:00-15:00 Kiểm tra trang bị    
  14:00 Họp Lãnh đội    
  14:30 Họp kỹ thuật    
  14:00-15:00 Tập. 10m Súng trường hơi nữ, 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    
16/05 09:00-10:15 10m Súng trường hơi nữ 11:30 14:00
  09:00-12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 13:30 14:30
  09:00-15:00 Tập. Trap nữ    
  14:00-16:00 Tập. 10m Súng trường hơi nam    
  14:00-15:00 Tập. 50m Súng ngắn bắn chậm nam    
17/05 09:00-10:15 10m Súng trường hơi nam 11:30 14:00
  09:00-10:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam   12:30
  09:00-15:00 Tập. Trap nữ    
  14:00-15:00 Tập. 10m Súng trường đôi nam nữ    
  14:00-16:00 Tập. 25m Súng ngắn thể thao nữ    
18/05 09:00-09:30 10m Súng trường đôi nam nữ (Q1)    
  09:50-10:10 10m Súng trường đôi nam nữ (Q2) 11:30 14:00
  09:00-12:00 25m Súng ngắn thể thao nữ 13:00 14:30
  09:00-14:00 Trap nữ ngày 1(75)    
  14:00-15:00 Tập. 10m Súng ngắn hơi nam    
19/05 09:00-10:15 10m Súng ngắn hơi nam 11:30 12:30
  09:00-14:00 Trap nữ ngày 2(50) 15:00 16:00
  14:00-15:00 Tập. 10m Súng ngắn hơi nữ    
  09:00-11:45 Tập. 50m Súng trường 3 tư thế nữ    
20/05 09:00-10:15 10m Súng ngắn hơi nữ 11:30 12:30
  09:00-11:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ 13:00 14:00
  09:00-15:00 Tập. Trap nam    
  14:00-16:45 Tập. 50m Súng trường 3 tư thế nam    
  14:00-15:00 Tập. 10m Súng ngắn đôi nam nữ, 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ    
21/05 9:00-11:45 50m Súng trường 3 tư thế nam 13:00 14:00
  09:00-09:30 10m Súng ngắn đôi nam nữ (Q1)    
  09:50-10:10 10m Súng ngắn đôi nam nữ (Q2) 11:30 13:00
  09:00-12:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ   13:30
  09:00-14:00 Trap nam ngày 1(75)    
  12:00-14:00 Tập. 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam    
  14:00-16:00 Tập. 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    
22/05 09:00-12:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam   13:30
  09:00-14:00 Trap nam ngày 2(50) 15:00 16:00
  09:00-12:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam   13:00
23/05   Các đoàn về nước