Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 - môn Bắn súng

Olympic lần thứ 32 - 2020 tại Tokyo - Nhật Bản diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021. Ở môn bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự.

Chương trình thi đấu môn Bắn súng gồm 15 nội dung, bắt đầu từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 02/8/2021 tại Trường bắn Asaka, Nerima, Tokyo.

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Các bạn có thể bấm chọn vào đường dẫn nội dung bên dưới để xem kết quả thi đấu

Thời gian ghi theo giờ của Nhật Bản GMT +9:00 (sớm hơn giờ Việt Nam 2 tiếng)

Các bạn có thể vào trang fanpage của Liên đoàn để góp ý, bình luận hoặc trao đổi với nhau về các vấn đề có liên quan đến bộ môn bắn súng tại đây --> https://www.facebook.com/shooting.vn

 

SATURDAY 24.07
  08:30 - 09:45 10m Air Rifle Women
  10:45 Final 10m Air Rifle Women
  13:00 - 14:15 10m Air Pistol Men
  15:30 Final 10m Air Pistol Men
     
SUNDAY 25.07
  09:00 - 10:15 10m Air Pistol Women
  09:00 - 15:00 Skeet Women Day 1
  09:30 - 16:00 Skeet Men Day 1
  11:15 Final 10m Air Pistol Women
  13:00 - 14:15 10m Air Rifle Men
  15:30 Final 10m Air Rifle Men
     
MONDAY 26.07
  09:00 - 13:00 Skeet Women Day 2
  10:00 - 14:00 Skeet Men Day 2
  14:50 Final Skeet Women
  15:50 Final Skeet Men
     
TUESDAY 27.07
  09:00 - 10:05 10m Air Pistol Mixed Team Stage 1 & Stage 2
  11:00 Final 10m Air Pistol Mixed Team
  13:15 - 14:20 10m Air Rifle Mixed Team Stage 1 & Stage 2
  15:15 Final 10m Air Rifle Mixed Team
     
WEDNESDAY 28.07
  09:00 - 15:10 Trap Women Day 1
  09:25 - 16:00 Trap Men Day 1
     
THURSDAY 29.07
  09:00 - 12:20 Trap Women Day 2
  09:00 - 12:45 25m Pistol Women Qualification Precision
  09:50 - 13:10 Trap Men Day 2
  14:30 Final Trap Women
  15:30 Final Trap Men
     
FRIDAY 30.07
  09:00 - 12:15 25m Pistol Women Rapid Fire Stage
  14:00 Final 25m Pistol Women
     
SATURDAY 31.07
  09:00 - 12:50 Trap Mixed Team
  12:00 - 14:45 50m Rifle 3 Positions Women
  13:30 Final Trap Mixed Team
  16:00 Final 50m Rifle 3 Positions Women
     
SUNDAY 01.08
  08:30 - 13:15 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1
     
MONDAY 02.08
  08:30 - 13:15 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2
  11:30 - 14:15 50m Rifle 3 Positions Men
  14:30 Final 25m Rapid Fire Pistol Men
  16:50 Final 50m Rifle 3 Positions Men